0
0
0
0
0
0
0
0

* کد ملی * نام و نام خانوادگی
* سن * ایمیل
* تلفن همراه 09121111111 * تلفن ثابت 02112345678
* نام شغل
* آیا ایده ای از پیش آماده برای ارائه در رویداد دارید؟
* در چه نقشی در رویداد ظاهر میشوید؟
دورهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیت عادیظرفیت دانشجووضعیتتوضیحات
5
1394/05/30
1394/05/21
35
12
فعال
تست
1
1392/03/28
1392/04/12
16
20
غیر فعال