سه‌شنبه 28 خرداد 1392 تكميل ظرفيت اولين دوره رويداد اين بانك متقاضيان محترم به اطلاع مي رساند با استقبال خوب متقاضيان، ظرفيت در نظر گرفته شده براي اولين دوره رويداد "اين بانك" در همان روزهاي آغازين ثبت نام تكميل گرديده است و ديگر امكان ثبت نام جديد براي اين دوره وجود ندارد. منتظر حضور شما در دوره هاي آتي رويداد " اين بانك" هستيم.