سه‌شنبه 25 تير 1392 بروز رساني صفحه فيلم و عكس رويداد اين بانك جهت مشاهده عكس هاي رويداد به صفحه فيلم و عكس مراجعه كنيد.