پنجشنبه 13 تير 1392 همراه با اين بانك در رويدادنگاري زنده  
جهت مشاهده گزارش لحظه به لحظه از اين رويداد به صفحه رويدادنگاري زنده مراجعه فرماييد.