پنجشنبه 13 تير 1392 آغاز اولين رويداد اين بانك با سخنراني مدير عامل شركت خدمات انفورماتيك مهندس ابوطالب نجفي به عنوان ميزبان اصلي برگزاري رويداد اين بانك، با اشاره به تدوين استراتژي شركت خدمات انفورماتيك در مسير جذب ايده هاي نو، هدف از برگزاري اين رويداد را ايجاد فضاي تبادل ايده هاي ناب بانكي در راستاي همسويي با تحولات روز در عرصه هاي كسب و كار بانكي است.
جهت مشاهده گزارش لحظه به لحظه از اين رويداد به صفحه رويدادنگاري زنده مراجعه فرماييد.