جمعه 14 تير 1392 اختتام اولين دوره رويداد اين بانك با معرفي ايده هاي برتر سرانجام اولين دوره رويداد "اين بانك" كه با همت شركت خدمات انفورماتيك برگزار گرديد به معرفي سه ايده برتر به پايان رسيد. ايده هاي برتر به ترتيب عبارتند از:
1-بانكداري آينده با بچه هاي امروز (بابّا)
2- انتخاب اسكناس در هنگام برداشت وجه از دستگاه خود پرداز
3- پارك بانك

منتظر حضور گرم شما با ايده هاي ناب بانكي در دوره هاي بعدي رويداد"اين بانك" هستيم.