پنجشنبه 13 تير 1392 اين بانك فرصتي براي بارش ايده هاي طلايي بانكي
شركت خدمات انفورماتيك اولين جشنواره "اين بانك" را برگزار كرد:

فرصتي براي بارش ايده هاي طلايي بانكي

شركت خدمات انفورماتيك در راستاي تحقق اهداف راهبردي خود براي حمايت از نوآوري, اولين جشنواره "اين بانك" را با هدف جذب و حمايت از ايده هاي ناب بانكي, پنج شنبه 13 تيرماه در پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران برگزار كرد.
 به گزارش مديريت روابط عمومي مهندس سيد ابوطالب نجفي مدير عامل شركت خدمات انفورماتيك اولين سخنران اين رويداد با اشاره به ضرورت همسويي با تحولات روز دنيا متذكر شد بدون توجه به نوآوري نمي توان حضور خود را در كسب و كارهاي مختلف از جمله كسب و كار  بانكي تثبيت كرد. استراتژي ما نيز به عنوان شركتي كه  بيش از 60 درصد تراكنش هاي بانكي را پوشش مي دهد در راستاي حمايت از نوآوري و جذب ايده هاي نو است. چرا كه بر اين عقيده ايم در هر كجا ايده هاي نو را مي توان جستجو كرد. "اين بانك" كه نمونه هاي مشابه آن تا كنون در 100 كشور دنيا به اجرا در آمده است؛ اولين اقدام در مسير جذب ايده هاي بانكي در كشور است و قطعا در اين ايستگاه متوقف نشده و با اتكا به تجارب حاصله در مسير پيش رو به نحو متعالي تري اجرا  خواهد شد.
در ادامه مهندس خضرايي منش قائم مقام شركت زورق به عنوان يك كارآفرين موفق با تاكيد بر اين موضوع  كه وضعيت فعلي ارائه خدمات بانك ها بسيار هزينه بر است خاطر نشان كرد: بانك ها گريزي از حمايت بيشتر از كارآفريني ندارند چرا كه جامعه نيز مستعد پذيرش اين تغييرات در مسير استفاده بيشتر از پول الكترونيكي است. نكته مهم اين كه در اين مسير صرفا توسعه فناوري مد نظر نبوده بلكه افزايش كاربردها مطابق با نياز مشتريان نيز بايد مورد توجه  قرار گيرد و ابزارهاي محبوب مشتريان شناسايي و خدمات بر پايه آنها تعريف شود.
لازم به ذكر است؛ در اين جشنواره كه از كاركنان نظام بانكي و دانشگاهي كشور دعوت شده بود؛ ايده پردازان بايد ظرف يك دقيقه ايده خود را مطرح مي نمودند تا در صورت جلب نظر راي دهندگان كه حاضران در اين رويداد بودند؛ فرصتي براي تجاري سازي ايده هاي خود و دفاع از آن براي انتخاب به عنوان ايده برتر به دست آورند. در واقع بر اين مهم تاكيد مي شود كه دنياي امروز بر پايه لحظه ها پيش مي رود و ايده هاي تازه زمان كمي براي مطرح شدن در اختيار دارند چون ايده هاي جديدتر در راه هستند. بر همين اساس در اولين تجربه اين بانك قريب به 50 ايده مطرح شد كه از بين اين ايده ها 10 ايده: كلمه عبور الگو محور، دسكتاپ مشترك، NIC، شعب هوشمند، منطقه امن تجاري، ابر كامپيوترهاي ارزان، بانكداري آينده با بچه هاي امروز، دفتر كار مجازي، انتخاب اسكناس در خودپرداز و پارك بانك مورد انتخاب حضار قرار گرفت. اين ايده ها با محوريت امنيت، گريز از زمان و مكان در ارائه خدمات بانكي، احياي ابزار سخت افزاري از رده خارج، توجه به جذابيت هاي مورد توجه مشتري و بكار گيري قابليت هاي شبكه اجتماعي و توسعه خدمات متمركز بانكي مورد توجه حاضران قرارگرفت. پس از انتخاب 10 ايده برتر نوبت به عضو گيري  از ميان حاضران علاقه مند براي مشاركت در هر يك از ايده هاي منتخب فرا رسيد؛ با شكل گيري گروهها، بررسي  بر روي تجاري سازي ايده ها با تكيه بر همفكري اعضا و راهنمايي مربيان آغاز شد.
در مرحله پاياني براي ارائه هر ايده 8 دقيقه زمان در نظر گرفته شد و بر اساس تصميم نهايي داوران آقايان مهندس خاتوني مدير كل فناوري اطلاعلات بانك ملي ايران, مهندس گودرزي مديركل فناوري اطلاعات بانك صادرات ايران و آقايان دكتر ناصر رضايي عضو هيات مديره, مهندس سلطان پور معاون نرم افزار, دكتر محرميان معاون شبكه و دكتر نيما امير شكاري مشاور مديرعامل از شركت خدمات انفورماتيك سرنوشت ايده ها رقم خورد. عنوان ايده اول بانكداري آينده با بچه هاي امروز, ايده دوم انتخاب اسكناس در خودپرداز و در نهايت رتبه سوم به پارك بانك رسيد. اين داستان ادامه دارد و شركت خدمات انفورماتيك همچنان پذيراي ايده هاي نو است. اين بانك
www.iweekend.isc.co.ir را به خاطر بسپاريد.