چهارشنبه 14 آبان 1393 اتمام برگزاری رویداد این بانک رویداد این بانک در سال 92 با موفقیت برگزار گردید و چنانچه شرکت خدمات انفورماتیک تصمیم به برگزاری مجدد آن در آینده نیز داشته باشد از طریق همین پورتال اطلاع رسانی خواهد شد.