ساعت 11:30 - اعلام ايده هاي منتخب ايده هاي : كلمه عبور الگو محور ، دسكتاپ مشترك، NIC ، شعب هوشمند، منطقه امن تجاري، ابر كامپيوترهاي ارزان، بانكداري آينده با بچه هاي امروز ( بابّا) ، دفتر كار مجازي، انتخاب اسكناس و پارك بانك، 10 ايده منتخب حاضران در رويداد اين بانك بود.
بيشتر