ساعت 20:06 - داوران وارد شور مي شوند. 10 ايده در زمان كوتاه مطرح شدند و داوران با دقت سوالات خود را مطرج كردند، اكنون زمان تصميم گيري است. داوران وارد شور شدند. كدام ايده برنده مي شود...
بيشتر