اخبار شرکت
در کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده رخ داد:استقبال متخصصان از برگزاری کارگاه «آشنایی با سامانه تحلیل گراف تراکنشهای بانکی» کارگاه «آشنایی با سامانه تحلیل گراف تراکنش های بانکی» دکتر شهره طباطبایی از گروه هوش تجاری شرکت خدمات انفورماتیک، استقبال متخصصان حاضر در کنگره بین المللی «محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده» را در پی داشت.
به گزارش روابط عمومی در این کارگاه طباطبایی، از تحلیل گراف به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای شناسایی شبکه‌های تراکنشی بین مشتریان یاد و تاکید کرد: پیچیدگی پیاده‌سازی الگوریتم‌های مبتنی بر گراف بسیار بالاست. در سامانه ارائه شده تو سط شرکت اغلب کاربردهای مهم تحلیل شبکه تراکنشی به منظور رفع نیاز کاربران پیاده سازی شده است. سامانه حاضر توانمندی تحلیل گراف‌هایی با بیش از 20 میلیون راس و 30 میلیون یال را داراست.  
وی در این کارگاه به امکانات سامانه «تحلیل گراف تراکنش های بانکی» در قالب ساخت گراف از روی تراکنش‌های بانکی، پیدا کردن نقاط مهم گراف با استفاده از انواع الگوریتم های مرکزیت، کشف شبکه‌های پنهان با استفاده از تحلیل درجه اتصال، کشف شبکه‌های پنهان با استفاده از تحلیل پیدا کردن حلقه، تحلیل جریان تراکنش‌ها در شبکه‌ای از حساب‌های منتخب و ردیابی تعاملی منبع وجه در شبکه، اشاره کرد.
شایان ذکر است؛ کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده، توسط دانشگاه خوارزمی طی روزهای ۳ تا ۵ اردیبهشت ماه در هتل اسپیناس پالاس برگزار می شود.
 
منبع: روابط عمومی